Takto vypadá můj nákup 0 Kč

product_1.png, 2,0kB GelModel Premium
Dokončit nákup
DOPRAVA ZDARMA u objednávek nad 2 700 Kč

Přihlásit se / RegistraceObchodní podmínky

29. června 2016

Všeobecné obchodní podmínky obchodní firmy JARO, IČ: 40841774, adresa elektronické pošty jaro.eshop@seznam.cz pro nákup v jejím internetovém obchodě.

1) Úvodní ustanovení
Kupující objednávkou realizovanou prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, nebo realizovanou jiným způsobem, stvrzuje, že akceptuje obchodní podmínky pro uzavření spotřebitelské smlouvy s dodavatelem JARO na dodávku objednaného zboží. Doručením objednávky dodavatel jakožto prodávající a spotřebitel jakožto kupující tuto smlouvu uzavírají, a to za současného splnění podmínky formálního potvrzení objednávky dodavatelem. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí zejména ust. § 52 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění a těmito obchodními podmínkami.

2) Objednávání zboží a služeb
Nabízíme Vám možnost nákupu přímo z vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat můžete pomocí nákupního košíku, telefonu, či e-mailu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Předmětem smlouvy je pouze Vámi objednané zboží uvedené v objednávce.
Dodavatel prohlašuje, že dodává výhradně zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnosti obvyklými pro daný druh zboží vyhovujícími čs. normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody. Podmínkou pro uzavření spotřebitelské smlouvy je vyplnění veškerých 
dodavatelem požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů, předává dodavateli pouze kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy se spotřebitelem, tyto požívají zákonné ochrany podle platné české právní úpravy a dodavatel se zavazuje, že nebudou jinak zveřejněny s výjimkou informací poskytovaných dodavatelem v souvislosti s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží.

Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen i v průběhu běžného dne po dohodě se spotřebitelem nebo oprávnění dodavatele jednostranně s okamžitou účinností od smlouvy odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazuje i v případě, kdy výrobce zboží přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu, případně výrazným způsobem změní cenu produktu. Pokud byla kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu i bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží, s výjimkou zboží podléhajícího rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání nebo zboží jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele.

3) Potvrzení objednávky
Objednávka je přijata nejpozději do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem nebo jiným vámi pro objednání zboží použitým prostředkem komunikace na dálku, o odeslání zboží budete informování rovněž stejným způsobem. Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit, a to e-mailem, či pro objednání 
zboží použitým jiným prostředkem komunikace na dálku a to i bez udání důvodu. V takovém případě uveďte vaše jméno, e-mail a popis objednaného zboží.

4) Balné a poštovné
Objednané zboží vám zašleme poštou jako obchodní balík na dobírku (hotovost přebírá od zákazníka přepravce). Pokud si přejete platit bankovním převodem předem, převeďte požadovanou částku na účet 2601259877 / 2010. Jako variabilní symbol uveďte datum, ve kterém byla objednávka odeslána, např. ve tvaru 010111. 
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem dodavatele. Daňový doklad vystavujeme po zaplacení automaticky, pro jeho doručení spotřebiteli stačí požádat dodavatele zprávou pro příjemce v objednávce.

5) Dodací podmínky
Dodací lhůta u zboží, které jsou skladem je obvykle do 1-3 pracovních dnů v případě volby dobírky – obchodní balík. Objednávky, u kterých jste zvolili platbu bankovním převodem odesíláme následující den po připsání částky ve prospěch našeho účtu.

6) Reklamace a záruka
Případné reklamace vyřídíme v souladu a ve lhůtách podle platné právní úpravy. Spotřebitel je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnou tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné poškození je spotřebitel povinen neprodleně hlásit dodavateli. Za vady vzniklé přepravcem dodavatel neručí. Na veškeré dodané zboží se vztahuje zákonná 24 měsíční záruční doba, s výhradou u zboží na které se vztahuje jiná zákonná záruční doba. Poštovné v případě oprávněné reklamace hradíme v plné výši my. 
Záruka se nevztahuje na:
a) nesprávné skladování
b) nesprávné použití výrobku

7) Závěrečná ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění.